تامين مولد

توضیحات

  • هم اکنون شرکت متین انرژی با تامین بیش از 2۰۰ مگاوات موتور ژنراتورهای پایه گازسوز (دوربالا و دورپایین) ساخته شده توسط برندهای معتبر جهانی جهت استفاده در نیروگاه های تولید پراکنده (دردست اجرا و یا نصب شده) بعنوان شرکت پیشتاز در این حوزه بشمار می آید. با توجه به بررسی های بعمل آمده به منظور تامین نیاز بازار با استفاده از برترین تکنولوژی های روز دنیا و همچنین پارامترهای تاثیرگذاری نظیر: امکان سفارش و تحویل مستقیم و بدون واسطه مولد از سازنده دسترسی پیوسته و آسان به خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی آموزش پرسنل بهره بردار امکان سفارشی سازی مولد با توجه به شرایط محیطی خاص هر پروژه در حال حاضر برندهای معتبر جهانی در ظرفیت های متنوع توسط این گروه در کشور قابل تامین می باشد.
هم اکنون شرکت متین انرژی با تامین بیش از 2۰۰ مگاوات موتور ژنراتورهای پایه گازسوز (دوربالا و دورپایین) ساخته شده توسط برندهای معتبر جهانی جهت استفاده در نیروگاه های تولید پراکنده (دردست اجرا و یا نصب شده) بعنوان شرکت پیشتاز در این حوزه بشمار می آید.  با توجه به بررسی های بعمل آمده به منظور تامین نیاز بازار با استفاده از برترین تکنولوژی های روز دنیا و همچنین پارامترهای تاثیرگذاری نظیر:   امکان سفارش و تحویل مستقیم و بدون واسطه مولد از سازنده  دسترسی پیوسته و آسان به خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی  آموزش پرسنل بهره بردار  امکان سفارشی سازی مولد با توجه به شرایط محیطی خاص هر پروژه در حال حاضر برندهای معتبر جهانی در ظرفیت های متنوع توسط این گروه در کشور قابل تامین می باشد.