نصب و راه اندازی

توضیحات

  • شرکت متین انرژی با در اختيار داشتن تمامي تجهيزات و ابزارآلات لازم براي نصب مولدها و تجهيزات جانبي نيروگاه هاي توليد پراکنده و اتصال آنها به شبکه سراسري، بر اساس مستندات و نقشه هاي فني و اجرايي مطابق با هر ساختگاه، آماده ارائه خدمات مي باشد. در فاز راه اندازي، از آنجايي که اغلب سازندگان معتبر جهاني، گارانتي تجهيزات پيشرفته خود را منوط به راه اندازي توسط افراد متخصص و مورد تائيد خود مي نمايند، بنابراين اجراي صحيح عمليات پيش راه اندازي و راه اندازي نيروگاه از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و جزو خدمات اصلي گروه تانير مي باشد. شناسايي و رفع تمامي ايرادات مرتبط با نصب و يا اشکالات مربوط به تجهيزات، از ويژگي هاي منحصربفرد اين گروه در مرحله پيش راه اندازي و راه اندازي کامل نيروگاه، مي باشد.
شرکت متین انرژی با در اختيار داشتن تمامي تجهيزات و ابزارآلات لازم براي نصب مولدها و تجهيزات جانبي نيروگاه هاي توليد پراکنده و اتصال آنها به شبکه سراسري، بر اساس مستندات و نقشه هاي فني و اجرايي مطابق با هر ساختگاه، آماده ارائه خدمات مي باشد.  در فاز راه اندازي، از آنجايي که اغلب سازندگان معتبر جهاني، گارانتي تجهيزات پيشرفته خود را منوط به راه اندازي توسط افراد متخصص و مورد تائيد خود مي نمايند، بنابراين اجراي صحيح عمليات پيش راه اندازي و راه اندازي نيروگاه از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و جزو خدمات اصلي گروه تانير مي باشد.  شناسايي و رفع تمامي ايرادات مرتبط با نصب و يا اشکالات مربوط به تجهيزات، از ويژگي هاي منحصربفرد اين گروه در مرحله پيش راه اندازي و راه اندازي کامل نيروگاه، مي باشد.