طراحی و تامین تجهیزات و اجرا و راهبری و نگهداری نیروگاه مقیاس کوچک

توضیحات

  • خدمات مهندسی در زمینه مطالعات امکان‌سنجی، طراحی، تامین کالا، اجرا و نظارت عالیه و کارگاهی بر ساخت نیروگاه‌های برق (شامل مولدهای مقیاس کوچک گازی، دیزلی) تا مرحله راه‌اندازی و در ادامه راهبری و نگهداری نیروگاه توسط پرسنل تمام وقت و آموزش دیده شرکت متین انرژی ارائه می‌گردد.
خدمات مهندسی در زمینه مطالعات امکان‌سنجی، طراحی، تامین کالا، اجرا و نظارت عالیه و کارگاهی بر ساخت نیروگاه‌های برق (شامل مولدهای مقیاس کوچک گازی، دیزلی) تا مرحله راه‌اندازی و در ادامه راهبری و نگهداری نیروگاه توسط پرسنل تمام وقت و آموزش دیده شرکت متین انرژی ارائه می‌گردد.