ساخت باکس ژنراتور قابل حمل به همراه باتری ذخیره ساز

توضیحات

  • مایه حیات کسب و کار شما برق قابل اعتماد و بدون نوسان است. ژنراتورهای موبایل تضمین می کنند که شما هرگز بدون آن نخواهید بود. یک واحد را به ساختمان خود وصل کنید. یکی را به یک مکان دورافتاده ببرید. چندین واحد را به صورت موازی وصل کنید. ژنراتورهای متحرک گاز طبیعی و دیزلی ما برای حمل و نقل آسان و نصب سریع مهندسی شده اند.شرکت متین انرژی متعهد است که تکامل را به سمت راه حل های انرژی انعطاف پذیرتر، کارآمدتر و پایدار هدایت کند. سری جدید ژنراتور موبایل ما مجموعه ای اختصاصی از راه حل های ذخیره انرژی باتری است که مصرف سوخت و انتشار کربن را کاهش می دهد. می توان از آن به عنوان یک راه حل مستقل برای رفع نیازهای محیط های بدون نویز استفاده کرد. هنگامی که به یک دیزل ژنراتور سازگار متصل می شود، یک سیستم هیبریدی ایجاد می کند که ژنراتور و عملکرد را برای تامین انرژی مورد نیاز بارهای مختلف بهینه می کند. نتیجه این سیستم هیبریدی ساعات کار و مصرف سوخت کمتر، سیستم کارآمدتر، کاهش آلایندگی و نگهداری است.
مایه حیات کسب و کار شما برق قابل اعتماد و بدون نوسان است. ژنراتورهای موبایل تضمین می کنند که شما هرگز بدون آن نخواهید بود. یک واحد را به ساختمان خود وصل کنید. یکی را به یک مکان دورافتاده ببرید. چندین واحد را به صورت موازی وصل کنید. ژنراتورهای متحرک گاز طبیعی و دیزلی ما برای حمل و نقل آسان و نصب سریع مهندسی شده اند.شرکت متین انرژی متعهد است که تکامل را به سمت راه حل های انرژی انعطاف پذیرتر، کارآمدتر و پایدار هدایت کند. سری جدید ژنراتور موبایل ما مجموعه ای اختصاصی از راه حل های ذخیره انرژی باتری است که مصرف سوخت و انتشار کربن را کاهش می دهد. می توان از آن به عنوان یک راه حل مستقل برای رفع نیازهای محیط های بدون نویز استفاده کرد. هنگامی که به یک دیزل ژنراتور سازگار متصل می شود، یک سیستم هیبریدی ایجاد می کند که ژنراتور و عملکرد را برای تامین انرژی مورد نیاز بارهای مختلف بهینه می کند. نتیجه این سیستم هیبریدی ساعات کار و مصرف سوخت کمتر، سیستم کارآمدتر، کاهش آلایندگی و نگهداری است.