بومی سازی سایلنسرهای مولد های نیروگاهی

توضیحات

  • دسته بندی: نیروگاه مقیاس کوچک
  • وضعیت: انجام شده
  • توضیحات: طراحی، ساخت و مونتاژ سایلنسرهای سفارشی جهت ژنراتورهای گازی نیروگاه های مقیاس کوچک
طراحی، ساخت و مونتاژ سایلنسرهای سفارشی جهت ژنراتورهای گازی نیروگاه های مقیاس کوچک