نیروگاه خورشیدی

توضیحات

  • دسته بندی: نیروگاه خورشیدی
  • وضعیت: قرارداد
  • توضیحات: ارائه پیشنهاد فنی و مستندات طراحی جهت شرکت در مناقصه طراحی نیروگاه خورشیدی 4000 مگاواتی سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره برداری انرژی برق (ساتبا)
ارائه پیشنهاد فنی و مستندات طراحی جهت شرکت در مناقصه طراحی نیروگاه خورشیدی 4000 مگاواتی سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره برداری انرژی برق (ساتبا)