طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی نیروگاه CHP با ژنراتور گازی 3516A

توضیحات

  • دسته بندی: نیروگاه مقیاس کوچک
  • وضعیت: در حال اجرا
  • توضیحات: طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک CHP با 4 عدد ژنراتور گازی 3516A
طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک CHP با 4 عدد ژنراتور گازی 3516A