بازطراحی نیروگاه CHP نیمه تعطیل رامیان و افزایش ظرفیت به 4 مگاوات

توضیحات

  • دسته بندی: نیروگاه مقیاس کوچک
  • وضعیت: انجام شده
  • توضیحات: تعمیرات اساسی و بازطراحی نیروگاه مقیاس کوچک رامیان جهت افزایش ظرفیت از 3 مگاوات به 4 مگاوات با اضافه کردن ژنراتور گازی کاترپیلار 3516A
تعمیرات اساسی و بازطراحی نیروگاه مقیاس کوچک رامیان جهت افزایش ظرفیت از 3 مگاوات به 4 مگاوات با اضافه کردن ژنراتور گازی کاترپیلار 3516A