طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی ژنراتور کاترپیلار 3516A

توضیحات

  • دسته بندی: نیروگاه مقیاس کوچک
  • وضعیت: انجام شده
  • توضیحات: طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی ژنراتور کاترپیلار 3516A در نیروگاه مقیاس کوچک فرودگاه پیام
طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی ژنراتور کاترپیلار 3516A در نیروگاه مقیاس کوچک فرودگاه پیام