متن خبر

  • عملکرد ایمن نیروگاه حرارتی مستلزم خنک کاری یکنواخت یاتاقان ها ، روغن های روانکاری و تیغه های روتور توربین گاز ، توربین بخار ، موتورهای گازسوز یا دیزل است. خنک کاری صحیح و کندانسینگ (تقطیر) فرآیند بخار از حالت های بحرانی عملکرد ایمن نیروگاه محسوب می شود. در صنعت نیروگاهی استفاده از مبدل های حرارتی پوسته و لوله نسبت به انواع دیگر کاربرد بیشتری دارد. مبدل های پوسته و لوله راه حل مناسبی را برای خنک کاری بهینه فرآیندهای زیر در اختیار قرار می دهند. ۱ . تبخیر سیالات در حال کار به عنوان اواپراتور ۲ . خارج نمودن حرارت از مدار ۳ . گرم کننده آب ۴ . از دوباره خنک کردن مدارات خنک کاری ۵ . خنک کاری روغن روانسازی توربین گاز ، توربین بخار و حتی توربین های بادی ۶ . خنک کاری آب خنک کننده موتور ۷ . خنک کاری مرکزی نیروگاه ۸ . کاربرد مبدل حرارتی در نیروگاه به عنوان دستگاه خنک کننده کمپرسور ۹ . گرم کردن آب تغذیه و … ۱۰ . کندانسینگ یا تقطیر سیالات در حال کار به عنوان کندانسور همچنین در ژنراتورهای الکتریکی و ایستگاه های تولید توان نیز از انواع مبدل حرارتی استفاده می شود. در صورت کم بودن ظرفیت انتقال حرارت می توان از خنک کننده ها یا کولرهای هوایی یا درای کولر نیز استفاده نمود که به آن مبدل حرارتی هوا خنک نیز گفته می شود.
طراحی و ساخت مبدل حرارتی نیروگاه تولید پراکنده