متن خبر

  • در جهان امروز به دلیل محدودیت و گرانی سوخت های فسیلی و نیز مسایل زیست محیطی، استفاده از انرژیهای تجدید پذیر رشد بسیار ی داشته است .تابش خورشیدی بزرگترین منبع انرژی تجدید پذیر روی کره زمین است. و اگر تنها یک درصد از سطح صحرا ها وبیابان های زمین با پنل های خورشیدی پوشیده شود انرژی حاصله برای مصرف انرژی یکسال آن کافی خواهد بود.یکی از راه های بهره مندی از انرزی خورشیدی ، استفاده از نور خورشید و تبدیل آن به الکتریسسته از طریق سلول های فتولتائیک است. کشور ایران در منطقه ای با جذب انرژی خورشیدی بالا قرار گرفته ، با توجه به رشد متوسط سالیانه 8 تا 10% مصرف برق در کشورمان ،صنعت برق بایستی در هر 10 سال ظرفیت نیروگاه های خود را به دو برابر افزایش دهد.بنا براین سیاست ها باید به نحوی تدوین شوند که از انرژی خورشیدی بیشترین بهره برداری را انجام داد. در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی مبنی برتوسعه مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی کشور وبه منظور صیانت از منابع انرژی فسیلی،محافظت از محیط زیست، و تنوع بخشی به منابع انرژی ،سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) خرید تضمینی برق نیروگاه های تجدید پذیر و پاک غیر دولتی را در راس برنامه های خود قرار داده است.
طرح هر خانه یک نیروگاه خورشیدی