سوالات متداول

برخی سوالات پُر تکرار مشتریان ما

تأمین انرژی برق با استفاده از مولدهای تولید برق با ظرفیت (حداکثر) ۲۵ مگاوات که قابلیت نصب در محلهای مصرف و یا اتصال به شبکه توزیع یا شینه فشار متوسط پستهای فوق توزیع با قابلیت کارکرد دایم بمنظور تأمین انرژی برق را دارند، و از لحاظ مشخصه‌های زیست‌محیطی بهره‌برداری از آنها در مراکز مختلف میسر باشد. مطابق با مصوبه جلسه ۹۵ هیات تنظیم بازار برق کشور(پیوست شماره ۳)، نیروگاه‌هایی که از نظر فنی قابلیت اتصال به شبکه توزیع محل اتصال را دارا هستند و ظرفیت عملی تولید آنها از ۲۵ مگاوات بیشتر نیست، به عنوان نیروگاه مقیاس کوچک تلقی می‌شوند. بر اساس تبصره همان مصوبه، اگر تولیدکننده‌ای دارای ظرفیت تولید بیش از ۲۵ مگاوات بوده، بخشی از این ظرفیت توسط خود او یا دیگر مصرف‌کنندگان متصل به شبکه محلّی به مصرف برسد و مایل به عرضه بقیّه ظرفیت آماده تولید خود به شبکه باشد، تا سقف ۲۵ مگاوات از تولید آن، مشمول احکام نیروگاه‌های مقیاس کوچک خواهد شد؛ مشروط بر آنکه مازاد تولید آن نسبت به کل مصرف در شبکه محلّی، بیش از ۲۵ مگاوات نباشد.

تکنولوژیهای قابل قبول در این مبحث عبارتند از : - Gas Reciprocating Engine - Gas Turbine - Wind Power - Hydro Power - Solar Power

از موارد اشاره شده انواع مولدهای پراکنده، مولدهای Gas Engine و Small Gas Turbine دارای بیشترین اقبال برای استفاده می‌باشند. این موضوع از دیدگاه بازار جهانی مطرح شده است. هر چند که با توجه به وفور منابع گاز در کشور و هم چنین آشنایی بیشتر با این نوع تکنولوژیها و امکان تأمین برخی از قطعات مجموعه‌ها بهره‌برداری از دو نوع تکنولوژی نامبرده دارای بیشترین توجیه می‌باشد. سایر تکنولوژی‌ها یا تجاری نشده‌اند و یا به دلایلی در حال حاضر در حد مولدهای گازسوز توجیه‌پذیر نیستند. آمار ارائه شده برای سرمایه‌گذاری تنها برای سفارش خرید مولد و بدون لحاظ هزینه‌های انتقال و نصب می‌باشد. بعلاوه برای سرمایه‌گذاری، حتماً باید اطلاعات زیر را از فروشندگان واحد دریافت نمود : - قابلیت اطمینان دستگاه - قابلیت دسترسی - میزان خروجی در شرایط سایت - میزان سازگاری با شرایط گاز (با ارایه فرمول گاز مصرفی به سازنده) - میزان تغییرات خروجی و راندمان دستگاه در هر سال بهره‌برداری تا دوره تعمیرات اساسی - شرایط و هزینه‌های تعمیرات اساسی با بررسی این موضوعات می‌توان پی برد کدام طرحها برای اجرا دارای توجیه‌پذیری می‌باشند. محاسبات اولیه نشان می‌دهد استفاده از این دو نوع تکنولوژی دارای بیشترین توجیه در قیاس با سایر تکنولوژی‌های پراکنده درکشور است.

سازندگان مولدهای پراکنده از لحاظ نوع تکنولوژی تا حدودی محدود و شناخته شده‌اند. سرمایه‌گذار پس از انجام بررسی‌های لازم برای انتخاب نوع تکنولوژی می‌باید تحلیل کاملی از میزان مصرف و نمودار بار در محل را داشته باشد. محدودیت‌هایی که برای انتخاب ظرفیت مولد در محل وجود دارد بسته به نوع تکنولوژی متفاوت خواهد بود. به طور مثال در انتخاب ظرفیت مناسب مولد Gas Engine باید این محدودیت را در نظر گرفت که چنانچه بار محلی از ۵۰% ظرفیت نامی دستگاه کمتر بشود مولد Shut down خواهد شد. لذا مناسب است دستگاههایی با ظرفیت مناسب انتخاب شوند. بعلاوه سرمایه‌گذار می‌باید مولدی را با راندمان بالاتری مد‌نظر قرار دهد، و از سازنده مطمئنی دستگاه را خریداری نمایند و شرایط کلی زیر را لحاظ نماید: - مولد برای تولید انرژی با فرمول گاز مصرفی تطابق کامل داشته باشد. - میزان خروجی دستگاه درشرایط سایت را با مدارک فنی اولیه تضمین نماید. - افت خروجی و راندمان مولد برای دوره‌ی بهره‌برداری بسیار اندک بوده، مورد تضمین تأمین‌کننده قرار گیرد. - سرویس و پشتیبانی تأمین قطعات در دوره‌ی بهره‌برداری توسط فروشنده تضمین شود. - سازنده با مقررات اتصال به شبکه برق کشور آشنا باشد. - سازنده براساس مدارک مستند، تضمین‌های لازم برای کارکرد دایم دستگاه برای زمان حداقل مورد درخواست خریدار را در طول دوره‌ی بهره‌برداری ارائه نماید. لیست قطعات مورد نیاز و هزینه‌های تقریبی برای دوره بهره‌برداری و Main Overhaul از فروشنده دریافت گردد