نصب ژنراتور و تعمیر ژنراتور
عیب یابی و تعمیرات و سرویس تخصصی دیزل ژنراتور
نیروگاه های مقیاس کوچک گازی ( CHP ، CCHP )
طراحی و تامین تجهیزات و اجرا و راهبری و نگهداری نیروگاه مقیاس کوچک
ارائه خدمات مشاوره
ارائه خدمات مشاوره
نصب و راه اندازی
نصب و راه اندازی
آموزش
آموزش
بهره برداری، نگهداری و تعميرات
بهره برداری، نگهداری و تعميرات

صفحه 1 از 3